General forsamling 2017

SATS Odense indkalder til den årlige generalforsamling onsdag d. 31. maj kl. 16.15-20.30

Alle er velkomne, hvad enten man er gammelt eller nyt medlem, aktiv eller bare ønsker at se hvem SATS er.

På mødet aflægger formanden beretning om det seneste års aktiviteter, bestyrelsen vælges, medlemskontingentet fastlægges, foreningens regnskab godkendes og indkomne forslag behandles.

Efter generalforsamlingen vil der være ordinært møde, hvor vi forinden spiser indisk mad (egenbetaling på 20 kr.)

Vel mødt!

Dagsorden for generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt.

Samtlige medlemmer har ret til at stille forslag til dagsordenen.

Fra vedtægterne:
§ 9 Ordinær generalforsamling
Stk.2. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst 3 medlemmer forlanger det, eller hvis dirigenten ønsker det.
Stk.3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles flertal ved afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

Generalforsamling 2016

I går havde vi generalforsamling 2016 i SATS Odense. Det forløb som planlagt med bl.a. kort beretning fra formanden, årsregnskab, indkomne forslag til vedtægter og deraf små ændringer i disse, samt valg af ny bestyrelse.

Den nye bestyrelse består af et medlem fra den tidligere bestyrelsen, nemlig formanden, Janni Madsen. De øvrige 4 poster blev besat af “nye” ansigter; næstformand Frederik Drejer Thrane, kassér Rune Overgaard Jensen, sekretær Tobias Graversgaard Hansen og web-ansvarlig Sabine Snitgaard Nielsen.

Tak til alle der deltog i generalforsamlingen!

Generalforsamling

SATS Odense indkalder til den årlige generalforsamling

tirsdag d. 2. Juni kl. 17.15-18.30

Alle er velkomne, hvad enten man er gammelt eller nyt medlem,
aktiv eller bare ønsker at se hvem SATS er.

På mødet aflægger formanden beretning om det seneste års aktiviteter,
bestyrelsen vælges, medlemskontingentet fastlægges,
foreningens regnskab godkendes og indkomne forslag behandles.

Efter generalforsamlingen vil der være ordinært møde, hvor vi forinden spiser pizza.

Vel mødt!

cropped-SATS-logo.jpg

eFAST kursus april 2015

Nu afholder SATS endnu engang vores populære ultralydskursus i eFAST!

Vil du lære at bruge et ultralydsapparat og foretage en eFAST scanning som bruges blandt andet til traumepatienter? Så kom til kursus mandag d. 13/4-15 kl. 16-20.

Billetsalget åbner d. 30/3-15 kl. 18.00.

Læs mere her:

https://www.facebook.com/events/462172327269381/

SATS og FYA præsenterer

Så er det på på tirsdag d. 17/3 at SATS og FYA inviterer på anæstesi temaeftermiddag!

Kom og hør om anæstesien som speciale.
Hvad laver en introlæge, hoveduddannelseslæge og speciallæge?
Hvordan søger man ind i specialet og hvilke ting kan være gode at have?

Vi har 6 læger fra forskellige dele af anæstesien som kommer og fortæller.

Foredraget er gratis og åbent for alle!

Find event og beskrivelse her:  https://www.facebook.com/events/1548048582139514/Billed af plakat

Kursus i avanceret akut behandling!

Avanceret akut bahl

Så er det endnu en gang tid til “Avanceret akut behandling”! Kurset du ikke vil gå glip af fra Syddansk Universitet i samarbejde med SATS Odense.

Kurset består af både teoretisk og praktisk undervisning og indeholder alt fra præhospital lovgivning, organisation og visitation, præhospitale behandlingsprincipper til væskebehandling, anlæggelse af halskrave og spineboard, præhospital ultralydsundersøgelse samt en masse om intrahospital behandling. Underviserne kan alle beskrives som regionale og nationale eksperter indenfor deres respektive områder. Se lige herunder for sidste semesters program (samme program og ca. samme undervisere denne gang) samt helt i bunden for formalia om bl.a. tilmelding:

Dag 1 – fredag 24/04 2015
16.00 – 16.10 Introduktion til kurset / Søren Mikkelsen
16.10 – 17.00 Præhospital lovgivning, præhospital organisation og visitation / Gitte Jørgensen
17.00 – 17.40 Præhospitale principper, og kompentencer hos de forskellige præhospitale behandlingsenheder / Gitte Jørgensen
17.40 – 18.10 Pause
18.10 – 19.00 Effektiv kommunkation, patientoverdragelse og modtagelse på FAM / Jon G. Holler
19.00 – 19.10 Pause
19.10 – 20.10 Luftvejsproblemer, respirationsproblemer, kredsløbssvigt / MoH/SøM
20.10 – 20.20 Pause
20.20 – 21.30 Shock, initial væskebehandling, blodkomponentterapi. Behandling af brandsår / Mikkel Bak

Dag 2 – lørdag 25/04 2015
8.00 – 8.45 Forgiftninger / Søren Mikkelsen
9.00 – 10.00 Infektioner, diagnostik, behandling / Søren Jepsen
10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 11.00 Principper for modtagelse af traumepatienter / Søren Mikkelsen
11.10 – 12.15 Akut kardiologi / Henrik Berg
12.15 – 13.00 Pause / Frokost
13.00 – 13.45 Akut ultralyd / Henrik Berg
13.45 – 15.00 FATE, FAST Scanning af figuranter (3 studenter) /HB, SøM, AZ
15.00 – 18.00 Eksaminatorier/øvelser:
Ambulance / Lægeambulance / STZ
Luftvejshåndtering / AZ
Halskrave, spineboard, ekstrikation fra bil / SøM
Stand 1 Stand 2 Stand 3
15.00 – 15.50 1 2 3
16.00 – 16.50 2 3 1
17.00 – 17.50 3 1 2

3 hold med 8 studerende på hvert hold. Holdene roterer og har 50 min på hver stand + 10 min til rotation+pause.

Stand 1 Gennemgang af ambulance og lægebil / Stine Zwisler
Stand 2 Luftvejshåndtering; maskeventilation, tungeholder, intubation / Aleksander Zincuk
Stand 3 Halskrave, spineboard, logroll, ekstrikation fra forulykket bil / Søren Mikkelsen

Dag 3 – søndag 26/04 2015
8.00 – 9.30 Traumatologi og ortopædiske skader / Morten S. Larsen
9.30 – 9.45 Pause
9.45 – 11.00 Den bevidstløse patient + neurokirurgiske skader inkl. hovedskader og columnaskader / Anne C. Brøchner
11.00 – 11.30 Pause + frokost
11.30 – 12.30 Drukning og hypotermi / Benedict Kjærgaard
12.30 – 13.00 Psykiatri og tvangsindlæggelse / Psykater…
13.00 – 13.40 Præhospital forskning / Stine Zwisler
13.40 – 14.00 Pause
14.00 – 15.00 Thoraxkirurgi / Peter Licht
15.00 – 17.00 Praktiske øvelser

Stand 1 Stand 2 Stand 3
15.00 – 15.40 1 2 3
15.40 – 16.20 3 1 2
16.20 – 17.00 2 3 1

3 hold af 8 studerende på hvert hold. Holdene roterer og har 40 min på hver stand.

Stand 1 Simulationsdukke; shock og effekt af forskellige interventioner /Morten Hansen/Dennis Poulsen
Stand 2 Traume 1 (inkl.radiologi; røntgen af thorax samt røntgen af bækken)
Stand 3 Traume 2 (Primært fokus på Ortopædiske skader; primær behandling af bækkenfraktur, undersøgelse af neurovaskulære forhold, reponering samt imobilisation og vurdering af compartmentsyndrom)

17.00 – 18.00 Opsamling, spørgsmål, evaluering

*******************************************************************
PRAKTISK INFO

Dato: fredag d. 24. april kl. 16.00 – 26. april kl. 17.00

Adgangskrav: aktuelt 8. semester eller højere
Først til mølle, SATS medlemmer prioriteres samt semesterprioritering indenfor oprindelige tilmeldingsperiode (senest d.19 marts).
Der Deltagere vil få svar pr. mail senest d.20 marts

Hvis man ønsker at melde sig ind i SATS kan der laves en indbetaling til reg: 2370 konto: 7555182753 med SDU-login som tekst. Det koster 50kr for igangværende og næste semester eller 120kr for en hel bachelor/kandidat.

Kurset er gratis, men der skal indbetales depositum på 100 kr som kursusdeltagerne får tilbage på sidstedagen.

Tilmelding: starter 12. marts 2015 kl. 20.00 på mail prehospitalkursus@sats-odense.dk. Mailen skal indeholde navn, semester, SDU-mail, telefonnummer samt om man er SATS-medlem.

_______________________________________________

VI GLÆDER OS!!

// SATS Odense