Bestyrelsen

Formand:
Anne Milther Mollerup

Næstformand:
Tenna Termansen

Kasserer:
Joschka Bauer

Sekretær:
Nivi Kousgaard

Web-ansvarlig:
Amalie Lind Jacobsen

Menige medlemmer af bestyrelsen:
Emilie Löbner Svendsen
og
Rasmus Borring Krakau

Bestyrelsen vælges demokratisk, hvert år på generalforsamlingen i maj.