Bestyrelsen

Formand:
Rune Overgaard Jensen

Næstformand:
Anne Milther Mollerup

Kasserer:
Torbjørn Pfeffer

Sekretær:
Tenna Termansen

Web-ansvarlig:
Amalie Lind Jacobsen

Bestyrelsen vælges demokratisk, hvert år på generalforsamlingen i maj.