Generalforsamling

SATS Odense indkalder til den årlige generalforsamling

 mandag d. 26 maj

i WP. 19.02

 kl. 18-20

Alle er velkomne, hvad enten man er gammelt eller nyt medlem,
aktiv eller bare ønsker at se hvem SATS er.

 På mødet aflægger formanden beretning om det seneste års aktiviteter, bestyrelsen vælges, medlemskontingentet fastlægges, foreningens regnskab godkendes og indkomne forslag behandles.

Vel mødt!

cropped-SATS-logo.jpg