Fælles Akutmodtagelse Casebaseret Kursus

I Weekenden afholdte vi i SATS vores store Fælles Akutmodtagelse Casebaseret Kursus. Som i kan se gik det ikke stille for sig da vi omdannede klinikbygningen og SimC OUH til en FAM, fuldt udstyret med triage, Traumestuer, behandlerrum og stop-borde (der blev flittigt brugt). Med alt lige fra kanyler i ballen og slagsmål i venteværelset til herpes encephalit og multitraumer var deltagerne travlt optaget det meste af aftenen og natten.
Tak til alle vores frivillige figuranter for god indlevelse, dramatisk sans og for den kæmpe hjælp de var.
Tak til deltagerne for godt humør, villighed til at lege med, og god ro og orden.
Tak til FYA – Foreningen af Yngre Anæstesiologer og til Lægernes Pension og Bank for økonomisk støtte til kurset – med alt det teaterblod vi har brugt falder jeres bidrag på et tørt sted.