Generalforsamling den 7. Maj

Som annonceret på facebook, afholder SATS generalforsamling tirsdag den 7. Maj kl 16:15 i WP 19. Alle medlemmer af SATS er velkomne. Dagsordnen omfatter formandens beretning, fremlæggelse af budget, valg af bestyrelse samt valg af formanden. Efterfølgende er der møde for aktive medlemmer.